Badamy poziom zarobków nauczycieli w Polsce

Drogi Nauczycielu!

Instytut Educare powstał z myślą o nauczycielach i o ich dobrostanie. Chcemy przeanalizować jak najwięcej informacji o codziennych warunkach pracy nauczycieli w Polsce. Jednym z obszarów, jaki chcemy przebadać, są rzeczywiste zarobki nauczycieli w sektorze publicznym. Informacje podawane w mediach nie zawsze są precyzyjne i docierają do nas głosy tych, którzy czują się pokrzywdzeni fałszywymi informacjami na temat ich zarobków. 

Dlatego przygotowaliśmy całkowicie anonimową ankietę, którą kierujemy do Ciebie z prośbą o podanie nam rocznych zarobków brutto na podstawie rocznych zeznań podatkowych z poszczególnych placówek, w których pracujesz jako nauczyciel lub specjalista. Takie badanie planujemy przeprowadzić dwukrotnie – w bieżącym roku, żeby zbadać wysokość zarobków sprzed podwyżki oraz w przyszłym roku, żeby uwzględnić w badaniu kwoty podwyżki.

Instytut Educare jest placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 10. Posiada akredytację śląskiego kuratora oświaty przyznaną 22.11.2022 r.