Instytut Educare

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedyną w Polsce Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, która działa w ramach nurtu pedagogiki personalistycznej. Nasze szkolenia są spójne i oparte na jednolitych założeniach. Nasi trenerzy są czynnymi nauczycielami lub dyrektorami i naprawdę tworzą zespół, który w sposób holistyczny wesprze Twoją placówkę. W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka – jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe.

Instytut Edukacji Spersonalizowanej Educare to miejsce rozwoju kompetencji zawodowych, inspiracji współpracy dla kadr pedagogicznych i zarządzających placówkami edukacyjnymi.

close

Wierzymy, że programy szkoleniowe budowane na wartościach, pobudzające pasje, pozwalające tworzyć autorytet w oparciu o wiarygodność i kompetencje, pomogą nauczycielkom i nauczycielom stać się wyjątkowymi towarzyszami młodych ludzi oraz wsparciem dla rodziców w ich funkcji wychowawczej.

Szkolenia pedagogiczne

Co wyróżnia nasze szkolenia?

01

Pedagogika personalistyczna

Niezależnie od tematu sesji nasi trenerzy opierają się zawsze na założeniach pedagogiki personalistycznej, w której ważne są: wolność, godność, relacje, dialog, wartości i przykład osobisty wychowawcy.

02

Dialog

Ważna jest dla nas relacja i dialog z nauczycielkami i nauczycielami, którzy korzystają z naszej oferty oraz wartość przekazu, z którym do Was przychodzimy. Dlatego dbamy o najwyższą jakość szkoleń m.in. dostosowując je do konkretnych potrzeb placówki (np. poprzez ankiety) i zbierając informacje zwrotne od uczestników sesji.

03

Szkolenia dla rodziców

Część szkoleń oferujemy w pakiecie ze szkoleniem lustrzanym dla rodziców. Oznacza to, że trener Instytutu Educare po przeszkoleniu kadry pedagogicznej, poprowadzi spotkanie dla rodziców na ten sam temat. Pozwala to na rozpoczęcie realnej zmiany w placówce oraz poprawę jakości współpracy z rodzicami.

04

Kompleksowa pomoc

Tematy szkoleń są ze sobą skorelowane i uzupełniają się. Szkoły i przedszkola zdecydowane na rozwój w obszarze edukacji spersonalizowanej mogą skorzystać z kompleksowej pomocy we wdrażaniu Standardów Jakości Edukacji Spersonalizowanej.

05

Rozwój oferty

Rozumiemy, że każda placówka jest inna, więc jesteśmy gotowi zaprojektować dla Was szkolenie lub wdrożenie, którego dziś nie ma w naszej ofercie, w oparciu o Wasze potrzeby. Skontaktuj się z nami!

06

Długoterminowe programy rozwojowe

Nie ograniczamy się do pojedynczych szkoleń, ale oferujemy także długoterminowe programy rozwojowe z elementami mentoringu, a także długoterminową współpracę ze szkołami i przedszkolami w celu podniesienia jakości pracy placówki w określonym przez Dyrekcję obszarze.

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem pasjonatów edukacji, którzy wierzą, że każde dziecko i uczeń ma niepowtarzalny potencjał, który tylko czeka, aby został odkryty i rozwinięty.