Instytut edukacji spersonalizowanej Educare

Zespół Educare

W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka – jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że programy szkoleniowe budowane na wartościach, pobudzające pasje, pozwalające tworzyć autorytet w oparciu o wiarygodność i kompetencje pomogą nauczycielkom i nauczycielom stać się wyjątkowymi towarzyszami młodych ludzi oraz wsparciem dla rodziców w ich funkcji wychowawczej.

Joanna Kicior

Ekspert programowy

Elżbieta Wagner

Dyrektor NPDN Instytut Educare

Magdalena Leczkowska

Ekspert programowy

Rada Programowa

Dobrochna Lama

Wiceprezes Fundacji TDJ

dr Monika Jakubowska-Mirek

Katarzyna Makulec

Barbara Strycharczyk

Marta Mażewska

Stanisław Kowal

Wsparcie administracyjne

Karolina Gacka

Karolina Gacka

Trenerzy

Zofia Fluder

Gabriela Okwieka 

Jakub Janik

Dominika Kraus

Katarzyna Astrachancew

Agnieszka Bytomska

Wincenty Pipka

Anna Dąbrowska

Małgorzata Szcząchor

Janusz Wardak

Justyna Jarosz

Barbara Zbyrowska-Paprocka

Anna Wardak

Anna Trochimiuk

Łukasz Bilewicz

Magdalena Tecław

Sylwia Watrakiewicz

Bartłomiej Marszałek

Magdalena Kowalska

Aneta Motyczyńska

Joanna Napieraj

Joanna Napieraj

Elżbieta Szadura-Urbańska

Elżbieta Szadura-Urbańska

Róża Jarnicka