"Making Excellence a Habit"

Standardy Jakości Edukacji to nasz wyjątkowy zestaw zaleceń i praktyk, jak myśleć o edukacji i jakie cele wybierać, aby wspierać spersonalizowane podejście do nauczania i wychowania w placówkach edukacyjnych.

Dla kogo standardy

Standardy Jakości Edukacji są przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych udoskonaleniem działania placówki edukacyjnej. Standardy jakości edukacji mają zastosowanie na różnych poziomach edukacji, w tym w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.

Ekosystem środowiska szkolnego

Harmonijna współpraca dla wzrostu i rozwoju

Współczesne placówki edukacyjne stanowią ośrodki, w których wzrastają nie tylko umysły, ale także serca i charaktery. Aby zapewnić kompleksowy rozwój uczniów oraz skuteczne funkcjonowanie szkoły, niezbędny jest zorganizowany i harmonijny ekosystem środowiska szkolnego. W ramach tego ekosystemu, uczestnicy – zarząd lub organ prowadzący placówkę, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie – współpracują ze sobą, tworząc układ współdziałania i wzajemnej zależności.

Wdrażanie Standardów Jakości

W Edukacyjnym Ekosystemie wdrażanie Standardów Jakości staje się kluczowym elementem naszego wspólnego rozwoju. Dla nauczycieli i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi, wprowadzenie tych standardów to krok w kierunku wyjątkowej jakości edukacji.

Standardy Jakości łączą nasze cele z działaniami

Standardy Jakości to drogowskaz, który skupia nasze cele nauczania i zarządzania w praktycznych działaniach. Tworzą one spójną mapę, która pomaga dostosować procesy edukacyjne i zarządcze do najlepszych praktyk. To kluczowe narzędzie, które umożliwia osiągnięcie naszych wspólnych celów.

Wprowadzenie spersonalizowanego nauczania:

Standardy jakości zachęcają nas do kierowania się założeniami pedagogiki personalistycznej. Stawia ona w centrum dobro ucznia i jego integralny rozwój. Dzięki wdrażaniu standardów ten ogólny cel może być realizowany poprzez metody pracy i rozwiązania organizacyjne.

Efektywne zarządzanie placówką:

Dla osób zarządzających placówkami edukacyjnymi, Standardy Jakości to klucz do efektywnego zarządzania. Pomagają w tworzeniu spójnych strategii, skutecznym monitorowaniu postępów i tworzeniu zgranego zespołu. To także narzędzie do utrzymania atmosfery sprzyjającej rozwojowi.

Dlaczego warto wdrażać Standardy Jakości?

Wdrożenie Standardów Jakości to nie tylko podniesienie jakości edukacji, ale również skoncentrowanie się na rozwijaniu uczniów, rozwijaniu ich umiejętności, wartości i gotowości do przyszłości. Wspólny język i praktyki sprawiają, że każdy uczestnik Ekosystemu ma klarowne cele i wie, jak do nich dążyć.

Jak działa to w ekosystemie?

Wdrażając Standardy Jakości, tworzymy spójną kulturę współpracy i ciągłego doskonalenia. Nauczyciele dostosowują metody nauczania, pracując nad rozwojem uczniów. Osoby zarządzające kształtują środowisko, w którym efektywność idzie w parze z innowacyjnością.

Budujmy wspólnie wysoką jakość edukacji!

Zapraszamy Cię do naszego Edukacyjnego Ekosystemu, gdzie wdrażanie Standardów Jakości to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim wspólny cel. Razem kształtujemy edukacyjną przyszłość, tworząc przestrzeń, w której każdy uczestnik ma swój wkład i gdzie jakość staje się nawykiem.

System oceniania wspiera rozwój potencjału ucznia:

 • Placówka prowadzi ocenianie formatywne, ukierunkowane na wsparcie rozwoju ucznia.
 • Kryteria oceniania uwzględniają nie tylko wiedzę, ale także postawę ucznia.
 • Nauczyciele nie porównują uczniów, a wyniki ewaluacji są omawiane z uczniami i ich rodzicami.

Oznacza to, że:

 • Ocena numeryczna jest jedynie symbolicznym odzwierciedleniem informacji zwrotnej.
 • Informacje zwrotne dla ucznia dotyczą również postawy i zaangażowania.
 • Uczniowie uczestniczą w ocenie swojego postępu i rozwoju.
 • Tutoring rodzinny jest prowadzony, aby wspierać uczniów i ich rodziców w procesie nauczania i wychowania.

Pobierz standardy i dowiedz się więcej!

Standardy są udostępniane przez Instytut Edukacji Spersonalizowanej EDUCARE na podstawie nieodpłatnej licencji.

Aby pobrać treść standardów, złóż zamówienie na bezpłatną e-publikację TUTAJ 

Jak wdrażać standardy?

Wdrażanie standardów jakości edukacji spersonalizowanej przebiega w kilku etapach:
1.

Analiza i ocena potrzeb placówki

2.

Opracowanie spersonalizowanych planów placówki

3.

Dostosowanie materiałów i metod do indywidualnych potrzeb placówki

4.

Monitorowanie postępów i adaptacja podejścia w miarę potrzeb

Certyfikat jakości Educare

Placówkom, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, zostanie nadany certyfikat jakości EDUCARE i będą one miały prawo do działania pod marką EDUCARE oraz wykorzystania znaku towarowego EDUCARE w swoich materiałach na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

Formularz – zgłoś się!

Zainteresowanych wdrożeniem standardów jakości edukacji zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz zespół chętnie udzieli dodatkowych informacji i wsparcia w procesie wdrażania.

  Najczęściej zadawane pytania

  Poniżej znajdziesz sekcję często zadawanych pytań, w której staramy się odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.
  Zapraszamy do odkrywania możliwości rozwoju Twojej placówki – razem tworzymy lepszą edukację dla przyszłości!