Sesja strategiczna liderów edukacji

Organizowana przez Instytut Educare sesja o przyszłości edukacji, która odbyła się w dniach 22-23 marca w Łodzi, zgromadziła czterdzieścioro uczestników. Byli to przedstawiciele organów prowadzących i dyrekcji placówek edukacji spersonalizowanej.

Dzieliliśmy się wiedzą popartą badaniami, mieliśmy także czas na twórcze dyskusje. Na sesji pojawiły się m.in. takie tematy:

🔵 fakty i mity skutecznego nauczania,

🔵 jak być liderem w edukacji na przykładzie szkół brytyjskich,

🔵 w jaki sposób organizacje i przepisy międzynarodowe gwarantują prawo do edukacji opartej na wartościach. 

Odbyły się też warsztaty kreatywnego podejścia do budowania przedsięwzięcia/programu edukacyjnego według własnej koncepcji.

Cieszymy się, że wszyscy wyjeżdżali do domów z poczuciem misji i chęcią dalszej pracy, by wdrożyć do swoich placówek cenne pomysły wypracowane na warsztatach czy podczas wieczornych dyskusji. 

Mamy nadzieję, że to był owocny czas naszej współpracy w zakresie edukacji.