Poznaj świat swojego ucznia

Nasi uczniowie, z którymi na co dzień spotykamy się w szkole, to przedstawiciele pokolenia “Z”. Świat internetu jest dla nich tak powszedni, jak dla nas czytanie i pisanie. Często przewyższają nas biegłością w zdobywaniu informacji, przemieszczaniu się po stronach internetowych, czy korzystaniu z portali społecznościowych.

Wydaje nam się, szczególnie tym z nas, którzy wyrośli na korzystaniu z podręczników i książek w tradycyjnej formie, że nigdy nie będziemy zdolni, żeby w pełni w ten cyfrowy świat naszych uczniów wejść, zrozumieć go i sprawnie się w nim poruszać.

Jednak wiele z prowadzonych badań dowodzi, że te dzieci, o których myślimy jak o cyfrowych specjalistach, nie radzą sobie z przetwarzaniem informacji, obsługą komputera w zakresie korzystania z podstawowych narzędzi do pisania czy liczenia. Badania dotyczące współczesnej młodzieży pokazują również, że ich dążenie do prawdy, relacji, wzajemnego szacunku, nie różnią się wiele od naszych ideałów i że nici międzypokoleniowego porozumienia jest więcej, niż nam się z pozoru wydaje.

Zadaniem jakie stawia przed nauczycielami dzisiejszy świat jest odpowiednio reagować na potrzeby pokolenia „Z”, w tym dostosować nasze lekcje do percepcji i umiejętności tych młodych ludzi. Dlatego warto, abyśmy sięgnęli po odpowiednie narzędzia, które okażą się na tyle przydatne, aby w atrakcyjny sposób przekazać wiedzę, porządkować informacje, a jednocześnie sprzyjać uczeniu się.

Takich narzędzi jest bardzo dużo, są łatwe do opanowania, a mogą wpłynąć na atrakcyjność lekcji, szczególnie teraz, gdy nauczanie odbywa się głównie przez internet.

W jednym ze szkoleń e-learningowych przygotowanych przez Instytut Educare jest mowa o tym, jak poznać świat współczesnego ucznia, ale również o tym, jak wejść w ten świat i wspólnie go poznawać. Są podane przykłady narzędzi atrakcyjnych dla uczniów i pozwalających na przekazywanie wiedzy w sposób ułatwiający odbiór dziecku, dla którego komputer czy tablet jest tym, czym dla nas był zeszyt i książka.

Szkolenie “Nowe media. Wejdź w świat swoich uczniów”, zostało przygotowane przez nauczycielkę szkoły podstawowej, Beatę Kalitę, specjalizującą się w edukacji medialnej dzieci i młodzieży. Ta sama trenerka zaprasza rady pedagogiczne na szkolenie z wykorzystania nowych technologii i nowych mediów w nauczaniu.

Odpowiedzialna za funkcjonowanie Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu.