Efektywne nauczanie w trybie zdalnym. Praca zespołowa nauczycieli

Wszyscy czujemy na sobie ogromną presję: dyrektorzy, aby utrzymać poziom nauczania w swojej placówce, nauczyciele, by sprostać całkiem nowej sytuacji w której potrzebują nowych umiejętności i dostosowania trybu pracy, uczniowie, którzy nierzadko nie są przyzwyczajeni do samodzielności… Nie zapominajmy jednak, że podobnej presji poddani są rodzice, którzy nagle – oprócz swojej własnej pracy zawodowej i obowiązkom domowym – widzą potrzebę dużo intensywniejszego wsparcia swoich dzieci w nauce.

Co zrobić aby sprostać tej nowej, nieoczekiwanej sytuacji?

Naszym zdaniem najważniejszym czynnikiem jest wdrożenie w placówce edukacyjnej bardziej organicznej pracy zespołowej. Często nauczyciele pracują w zespołach przedmiotowych, konsultując między sobą napotkane problemy czy też dzieląc się dobrymi praktykami, wdrożonymi metodami pracy.

W tej sytuacji proponujemy jednak zwiększyć pracę zespołową w obrębie nauczycieli pracujących z daną klasą. Ze względu na to, że każdy pracuje z domu, trudniej nam może być widzieć całościowy obraz. W sytuacji napięcia, łatwo może przyjść “zarzucanie naszych uczniów” dużą liczbą kart pracy, zadań, linków itp., nie widząc ile takiego materiału otrzymują jednocześnie od innych nauczycieli.

Zachęcamy Was do praktycznego rozwiązania: zaplanujcie sobie stały, cotygodniowy czas na rozmowę zdalną z pozostałymi nauczycielami uczącymi w danej klasie – w formie telekonferencji, lub przy użyciu dowolnej platformy (O365, Google Hangout, Facebook itp.). W razie gdyby możliwości techniczne nie pozwalały na zdalną rozmowę, można też zrobić to samo w formie pisemnej, chociażby w formie dokumentu na dysku Google, który byłby dostępny dla całego zespołu. Niezależnie od formy, cel jest taki, aby nie stracić z oczu całości rzeczywistości, w jakiej poruszają się nasi uczniowie. Warto przede wszystkim podzielić się waszymi celami na najbliższy tydzień, zebrać informacje o trudnościach jakie napotykają wasi uczniowie, wybrać odpowiednie priorytety na każdy tydzień, skonsultować ze sobą formy
w jakiej planujecie sprawdzać wiedzę… Przy okazji możemy nauczyć się bardzo wiele jedni od drugich!

Schemat takiego “zdalnego spotkania zespołu” mógłby wyglądać tak:

1. Każdy nauczyciel dzieli się z pozostałymi, odpowiadając na następujące pytania:

a. Jakie mam cele na ten tydzień dla klasy?

b. W jaki sposób chcę je zrealizować? (formy pracy z uczniami)

c. Ile czasu powinno zająć moim uczniom zrealizowanie zadań, które przewidziałem/am?

2. Moderator zespołu (proponujemy, by tę rolę przyjął wychowawca klasy) wpisuje odpowiedzi w przygotowaną tabelę, która będzie dostępna dla wszystkich nauczycieli on-line:

3. Po zakończeniu rundy informacyjnej, moderator zlicza przewidywany czas pracy dzieci
i upewnia się, że łączny czas nie przekracza ustalonej liczby godzin lekcyjnych, które obowiązują w danej klasie. W razie gdyby łączna liczba godzin była większa, zachęcamy do “negocjacji” 🙂 i do elastyczności w podejściu, aby nie przeciążać dzieci (i ich rodziców!)

4. Po tym etapie, moderator daje czas na luźną wymianę myśli, pomysłów na sprawdzanie wiedzy, oraz na wolne wnioski.

Podczas pierwszego spotkania zespołu moderator mógłby również poprosić nauczycieli, by uzgodnili konkretny czas, w którym byliby dostępni dla swoich uczniów on-line, lub pod telefonem, w celu wsparcia ich ewentualnych trudności. Ustalenie takiego czasu – i podanie go do wiadomości uczniów oraz ich rodziców – będzie też bardzo przydatne dla samych nauczycieli, by na bieżąco – ale z poszanowaniem dla czasu pracy własnej, którą potrzebują, by przygotowywać materiały – mogli śledzić postępy swoich uczniów, ich ewentualne trudności itp.

Przed nami duże wyzwanie, ale przy dobrej współpracy będzie to wspaniały czas, w którym rozwiną się nasi uczniowie ucząc się większej samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę!

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą.