Szkolenia lustrzane – czym są?

W Instytucie Educare rozumiemy problemy i bolączki nauczycieli, chcemy ich wspierać i towarzyszyć im w rozwoju zawodowym. Wiemy, że osoba nauczyciela odgrywa kluczową rolę w procesie edukacji. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że rodzice mogą być dla nauczycieli ogromnym wparciem, jeśli utożsamiają się z tą misją, która jest kołem napędowym nauczycielskich działań. 

Znamy niestety sytuacje kiedy nauczyciele pod wpływem szkoleń często chcą wprowadzić wartościowe zmiany, ale… natrafiają na opór rodziców. 

Nasi trenerzy chcą ułatwić rozwój i współpracę w placówkach poprzez szkolenia lustrzane: wykłady dla rodziców poświęcone tej samej tematyce, która była realizowana z radą pedagogiczną szkoły. Dzięki temu to nasz ekspert wyjaśni rodzicom najważniejsze kwestie, odpowie na pytania i weźmie odpowiedzialność za swoje rekomendacje, aby współpraca szkoły z rodziną była jak najlepsza.

Następujące szkolenia można zamówić w wariancie ze szkoleniem lustrzanym (przykłady):

Odpowiedzialna za funkcjonowanie Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu.