Standardy

Eksperci Instytutu Educare, proponują program transformacji - wdrożenie standardów jakości placówek edukacyjnych, dzięki któremu placówki mogą stać się najnowocześniejszymi ośrodkami edukacyjnymi na miarę XXI wieku.  

 
Jesteśmy przekonani, że w ten sposób podkreślamy WARTOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA, troski o pełen rozwój każdego dziecka oraz rolę jaką w tym procesie pełni jego rodzina. 

Na tym samym fundamencie każda placówka tworzy własną historię.  

Dzielimy się standardami jakości i chcemy, żeby jak najwięcej osób, rodziców, nauczycieli, placówek czuło się częścią tego projektu.

  

O STANDARDACH 

Standardy istnieją wszędzie wokół nas, przez co wpływają na wszystkie aspekty naszego życia – od budownictwa po organizację ochrony zdrowia, od zarządzania energią po bezpieczeństwo publiczne czy procesy egzaminacyjne. Stosowanie standardów przyczynia się do rozwiązania wielu problemów. 

W większości procesów stosowanie standardów jest dobrowolne i wymuszone przez rynek (rynkowe – wolnorynkowe). To sami zainteresowani uzgadniają, co jest standardem (lub dobrą praktyką), czyli jaki sposób wytworzenia produktu lub świadczenia usługi zapewni właściwe działanie, odpowiednią jakość lub przyczyni się do poprawy sposobu funkcjonowania organizacji. Siła standardów wynika z konsensusu – dążenia do uwzględnienia opinii wszystkich zainteresowanych stron oraz pogodzenia wielu sprzecznych argumentów, przy czym nie oznacza jednomyślności.  

Ważnym elementem standardów jest ciągła weryfikacja, dzięki czemu zapewniona jest ich stała wartość i aktualność. Dodatkowo znaczenie standardów wzmacniają procesy im towarzyszące takie, jak testowanie, certyfikacja lub akredytacja. 

 

STANDARDY JAKOŚCI EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ - SJES.0 

Celem definiowania Standardów Jakości Edukacji Spersonalizowanej jest zapewnienie zachodzącym w placówce edukacyjnej procesom najwyższej i powtarzalnej jakości zarówno w obszarze prowadzenia placówki jak i kształcenia dzieci i młodzieży. 

Zdefiniowanie SJES prowadzi do zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji i stałego jej podnoszenia w istniejących placówkach, uproszczenia wdrażania zasad edukacji spersonalizowanej w nowo powstających placówkach oraz popularyzacji edukacji spersonalizowanej. 

 

OBSZARY WDRAŻANIA STANDARDÓW 

Aby osiągnąć powyższe cele, potrzebny jest “EKOSYSTEM”, w którym wszystkie uczestniczące w nim podmioty i zachodzące między nimi relacje są tak skoordynowane, że działają w układzie współpracy i wzajemnej zależności. 

 

Zestawy standardów dla powyżej wskazanych obszarów powinny być traktowane łącznie, co oznacza, że dopiero spełnienie wszystkich określonych dla danego obszaru standardów stanowi o tym, czy dana placówka jest placówką edukacji spersonalizowanej.  

 

DLA KOGO STANDARDY  

Treść standardów została poddana weryfikacji pod kątem możliwości stosowania ich w placówkach edukacyjnych każdego typu i na każdym etapie rozwoju, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań. Różnice pomiędzy placówkami różnych typów będą się pojawiać nie w kategorii „czy” dany standard będzie spełniony, a jedynie „w jaki sposób” lub – ewentualnie – „kiedy” zostanie w pełni wdrożony. Wyjątkiem jest etap edukacji przedszkolnej, który w obszarze dydaktyczno-wychowawczym posiada własne standardy, odpowiadające jego specyfice. 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS 

Warstwy I i II standardów są udostępniane przez Instytut Edukacji Spersonalizowanej EDUCARE na podstawie nieodpłatnej licencji.  

Aby pobrać treść standardów prosimy o wypełnienie formularza, który znajdziesz TUTAJ

 

POBIERZ TUTAJ

 


Warstwa III, czyli zbiór dobrych praktyk – zgodnie z obraną metodologią – będzie współtworzona, na zasadzie konsensusu, przez chętne do udziału w tym projekcie placówki edukacji spersonalizowanej. W tym celu Instytut EDUCARE będzie inicjował szereg spotkań eksperckich.  

Warstwa IV 

Od roku 2023 działanie SJES będzie wzmacniane przez certyfikację, którą – w każdym przypadku – poprzedzi ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez audytorów z Instytutu EDUCARE. Będą oni mieli do dyspozycji zawartość Warstwy IV, czyli gotowe narzędzia ewaluacyjne. Rolą audytorów będzie przeprowadzenie zewnętrznej, obiektywnej weryfikacji spełnienia SJES.0 oraz wsparcie kadry zarządzającej w poznaniu i określeniu obszarów, w których warto przeprowadzić projekt mający na celu podniesienie jakości, tak aby dana placówka mogła w pełni wykorzystać swój potencjał, stając się miejscem integralnego rozwoju każdego członka jej społeczności.  

Proces audytu zewnętrznego w celu uzyskania certyfikacji będzie odpłatny. 

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI EDUCARE 

Placówkom, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, zostanie nadany certyfikat jakości EDUCARE i będą one miały prawo do działania pod marką EDUCARE oraz wykorzystania znaku towarowego EDUCARE w swoich materiałach na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. 

 

 

 

 

KONTAKT

Jeśli wahasz się, czy wdrożenie standardów, będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojej placówki edukacyjnej zapraszamy do kontaktu.

W Instytucie Educare staramy się odpowiedzieć na różne potrzeby wszystkich typów placówek. 

 

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Wagner - Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Educare

Adres e-mail: elzbieta.wagner@tdj.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl